1399-06-05

نورد آلومینیوم

نورد آلومینیوم چيست؟ فهرست1 نورد آلومینیوم چيست؟ 2 نورد آلومینیوم گرم 3 انواع نورد آلومینیوم: 4 نورد آلومينيوم (به انگليسي: Rolling)(به فرانسوي: Laminage) روشي براي شکل […]