گرد آلومینیوم

گرد آلومینیوم چیست؟ میدانیم که آلومینیوم یکی از پرکاربردترین فلزات در صنعت می باشد و دارای قابلیت بازیافت است.گرد آلومینیوم یا میلگرد آلومینیوم را در عملیات … ادامه خواندن گرد آلومینیوم