1400-08-30

فویل آلومینیوم | فویل آلومینیومی در اصفهان

فویل آلومینیوم | فویل آلومینیومی در اصفهانفهرست1 فویل آلومینیوم | فویل آلومینیومی در اصفهان1.1 موارد استفاده از فویل آلومینیومی در اصفهان1.2 مزایا استفاده از فویل آلومینیوم1.3 […]
1400-06-28
ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵

ورق آلومینیوم ۷۰۷۵

ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵فهرست1 ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵1.1 ویژگی های ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵1.1.1 توصیه هایی در رابطه با این آلیاژ1.1.2 انواع آلیاژهای آلومینیوم1.1.3 فرآیند عملیات حرارتی انجام شده1.2 کاربردهای ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵1.3 […]
1400-06-21
ورق آلومینیوم 6061

ورق آلومینیوم ۶۰۶۱

ورق آلومینیوم ۶۰۶۱فهرست1 ورق آلومینیوم ۶۰۶۱1.1 بررسی ترکیبات شیمیایی ورق آلومینیوم ۶۰۶۱1.2 ویژگی های ورق آلومینیوم ۶۰۶۱1.2.1 دیگر ویژگی های آلومینیوم ۶۰۶۱1.3 عملیات حرارتی آلومینیوم ۶۰۶۱1.3.0.1 […]
1400-06-13
ورق آلیاژی

ورق آلیاژی

ورق آلیاژی چیست؟فهرست1 ورق آلیاژی چیست؟1.1 مزایای استفاده از ورق آلیاژی1.2 آشنایی با انواع ورق های آلیاژی و طبقه بندی آن بر اساس عنصر آلیاژی پایه1.2.1 فولاد […]
1400-04-28
قیمت ورق آلومینیوم اراک

ورق آلومینیوم اراک

معرفی ورق آلومینیوم اراک:فهرست1 معرفی ورق آلومینیوم اراک:1.1 قیمت ورق آلومینیوم اراک:1.1.1 خرید ورق آلومینیوم:1.2 انواع ورق آلومینیومی:1.2.1 لیست قیمت: آلوم نورد فروشنده ورق آلومینیوم اراک […]
1400-04-22
شش پر

شش پهلو آلومینیومی | شش پر آلومینیومی

شش پهلو آلومینیومی چیست؟فهرست1 شش پهلو آلومینیومی چیست؟1.1 شش پر آلومینیومی موجود در بازار:1.1.1 ویژگی ها:1.1.2 کاربردها:1.2 ویژگی های مورد نظر برای سفارش: شش پر آلومینیومی […]
1400-04-07

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم چیست ؟فهرست1 ورق آلومینیوم چیست ؟1.1  تولید ورق آلومینیوم1.1.1 ورق آلومینیومی ویژگی های زیر را دارا می باشد:1.2 انواع ورق آلومینیوم1.2.1 معروف ترین انواع […]
1400-04-01
ورق آلومینیوم رنگی

ورق آلومینیوم رنگی

ورق آلومینیوم رنگیفهرست1 ورق آلومینیوم رنگی1.1 معرفی ورق آلومینیوم رنگی و کاربرد آن:1.1.1 ویژگی ها:1.1.2 کاربردها: یکی از پر کاربردترین و مقرون به صرفه ترین ورقها […]
1400-03-24
کویل آلومینیوم

کویل آلومینیوم

معرفی کویل آلومینیوم:فهرست1 معرفی کویل آلومینیوم:1.1 روش تولید کویل الومینیوم:1.1.1 مرحله آخر:1.2 ویژگی های کویل :1.2.1 کاربرد کویل آلومینیوم: روش تولید کویل الومینیوم: برای تولید کویل […]