۱۴۰۰-۱۰-۲۰

ورق آلومینایز

ورق آلومینایزفهرست1 ورق آلومینایز1.1 فرآیند آلومینایزینگ چیست؟1.2 ورق آلومینایز چیست؟1.3 روش های آلومینایز کردن1.3.1 غوطه وری گرم1.3.2 روش آبکاری الکتریکی1.3.3 پاشش حرارتی1.4  آلومینایز کردن فولاد ضدزنگ […]
۱۴۰۰-۰۹-۲۳

ورق نورد آلومینیوم

ورق نورد آلومینیومفهرست1 ورق نورد آلومینیوم1.1 آلومینیوم1.2 ورق آلومینیوم1.3 تولید ورق آلومینیوم1.4 استخراج بوکسیت1.5 ایجاد فلز آلومینیوم1.6 نورد سرد1.7 انواع ورق آلومینیوم1.8 ورق آلومینیوم ساده1.9 ورق […]
۱۴۰۰-۰۸-۳۰

فویل آلومینیومی

فویل آلومینیومیفهرست1 فویل آلومینیومی2 موارد استفاده از فویل آلومینیومی3 مزایا استفاده از فویل آلومینیومی3.1 استفاده از فویل آلومینیومی به عنوان یک پدیده جهانی4 چند کاربرد فویل […]
۱۴۰۰-۰۶-۲۸

ورق آلومینیوم ۷۰۷۵

ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵فهرست1 ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵2 ویژگی های ورق‌آلومینیوم ۷۰۷۵2.1 توصیه هایی در رابطه با این آلیاژ2.1.1 ترکیب و عناصر تشکیل دهنده آلیاژ ۷۰۷۵3 انواع آلیاژهای آلومینیوم4 فرآیند […]
۱۴۰۰-۰۶-۲۱

ورق آلومینیوم ۶۰۶۱

ورق آلومینیوم ۶۰۶۱فهرست1 ورق آلومینیوم ۶۰۶۱2 بررسی ترکیبات شیمیایی ورق آلومینیوم ۶۰۶۱3 آنالیز ورق آلومینیوم ۶۰۶۱4 ویژگی های ورق آلومینیوم ۶۰۶۱4.1 دیگر ویژگی های آلومینیوم ۶۰۶۱5 […]
۱۴۰۰-۰۶-۱۳

ورق آلیاژی

ورق آلیاژی چیست؟فهرست1 ورق آلیاژی چیست؟1.1 مزایای استفاده از ورق آلیاژی1.2 آشنایی با انواع ورق های آلیاژی و طبقه بندی آن بر اساس عنصر آلیاژی پایه1.2.1 فولاد […]
۱۴۰۰-۰۴-۲۸

ورق آلومینیوم اراک

معرفی ورق آلومینیوم اراک:فهرست1 معرفی ورق آلومینیوم اراک:1.1 قیمت ورق آلومینیوم اراک:1.1.1 خرید ورق آلومینیوم:1.2 انواع ورق آلومینیومی:1.2.1 لیست قیمت: آلوم نورد فروشنده ورق آلومینیوم اراک […]
۱۴۰۰-۰۴-۲۲

شش پهلو آلومینیومی | شش پر آلومینیومی

شش پهلو آلومینیومی چیست؟فهرست1 شش پهلو آلومینیومی چیست؟1.1 شش پر آلومینیومی موجود در بازار:1.1.1 ویژگی ها:1.1.2 کاربردها:1.2 ویژگی های مورد نظر برای سفارش: شش پر آلومینیومی […]
۱۴۰۰-۰۴-۰۷

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم چیست ؟فهرست1 ورق آلومینیوم چیست ؟1.1 ضخامت این ورق‌ آلومینیوم1.2  تولید ورق آلومینیوم1.2.1 ورق آلومینیومی ویژگی های زیر را دارا می باشد:2 کاربرد ورق […]